You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hidroelektrana Smithland

Podaci o projektu

Lokacija: Smithland, Sjedinjene Države

 • izgradnja nove hidroelektrane s 3 horizontalne cijevne turbine i ukupnom snagom
  72 MW
 • armiranobetonsko zdanje dužine 78 m, širine 62 m, visine 32 m
 • masivne dimenzije komponenti (debljina stropa > 4,00 m)

Zahtjevi

 • iznimno kratko zadano vrijeme gradnje od 18 mjeseci, posljedica toga je paralelna izvedba triju turbinskih cijevi i svih drugih komponenti
 • masivne komponente s dugim periodom mirovanja oplate i skele, zato je visoka potreba za materijalom (zalihe za neka područja 100%)
 • vrlo kompleksne forme, posebice za turbinske cijevi te ulazni objekt s izmjenjivim poprečnim presjecima
 • vrlo striktne smjernice za normiranost

Klijent

CJ Mahan Construction Company, Grove City, OH

Prednosti za klijenta

 • ušteda sidara zahvaljujući primjeni jednostrane penjajuće oplate SCS
 • otimalna prilagodba nosivih konstrukcija za sva područja zahvaljujući visokoj fleksibilnosti VARIOKIT sistemskih komponenti – od predmontiranih jedinica oplate do tornja za teška opterećenja
 • ubrzano vrijeme montaže i gradnje na licu mjesta zahvaljujući prethodno montiranim jedinicama oplate i skele
 • maksimalna preciznost betonskog objekta zahvaljujući stacionarnoj prethodnoj pripremi 3D tijela oplate
 • smanjen broj točki presijecanja tijekom procesa gradnje zahvaljujući oplatama, skelama i inženjeringu iz jednog izvora
 • kontinuirana podrška vodstvu gradilišta tijekom čitave izvedbene faze

PERI rješenje

 • razrada sveobuhvatnog koncepta za tehnologiju oplata i skela koji uzima u obzir sve zahtjeve projekta te zadane smjernice u pogledu troškova i vremenskih rokova
 • projektiranje višestruko zakrivljenih 3D tijela oplate za kompleksno oblikovanje cijevi
  za turbine
 • precizna izvedba i isporuka 3D tijela oplate
 • isporuka predmontiranih jedinica oplate
 • PERI voditelj projekta konstantno koordinira sve gradilišne procese prilikom primjene oplata i skela