You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Park najma i distribucija

Pregled

Model najma materijala omogućuje ekonomično pokrivanje najvećih potreba za materijalom. K tome je najam odgovarajućeg sistema najbolja opcija kod nesvakidašnjih primjena. PERI ima na raspolaganju više od 120 logističkih lokacija i velikih skladišta diljem svijeta s jednako visokom kvalitetom materijala. Organiziranom razmjenom materijala između PERI parkova najma mogu se pripremiti i najveće količine materijala za iznimne naloge. Na taj način PERI preuzima rizik iskorištenosti materijala.

Reducirana potreba za kapitalom i financiranjem 
jer su vlastite investicije za materijal i skladište manje odnosno nisu potrebne

Optimalna raspoloživost materijala
zahvaljujući velikom, internacionalnom parku najma s najnaprednijom tehnologijom

Nesmetani gradilišni tijekovi
zahvaljujući fleksibilnosti PERI parkova najma


Usluge

  • Raspoloživost oplata i skela, upravljanje potrebnim skladišnim površinama
  • Logistička i komercijalna obrada naloga
  • Popravak materijala oštećenog uslijed primjene, posebice zamjena oplatnih ploča
  • PERI preuzima rizik za inovacije u okvirima parka najma