You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nadzor projekta

Pregled

PERI supervizori i voditelji projekta podrška su na licu mjesta s ciljem da se PERI sistemi
i uređaji od samog početka učinkovito primjenjuju. Po potrebi se na velikim gradilištima imenuje PERI voditelj gradilišta koji usko surađuje s odgovornim osobama na gradilištu i količine materijala kontinuirano prilagođuje stvarnim gradilišnim tijekovima. Voditelj projekta pomaže i da se optimiraju zalihe materijala na gradilištu te troškovi.

Profesionalna edukacija na gradilištu
u organizaciji iskusnog PERI supervizora

Povećanje učinkovitosti
individualnim vođenjem projekta na licu mjesta

Kontinuirana mogućnost kontrole
usporedbom planiranih i stvarnih troškova za kontinuirano praćenje materijala, vremena i troškova

Transparentnost i sigurnost kod projektiranja
zahvaljujući specifičnim i razumljivim gradilišnim obrascima za obračun


Usluge

PERI supervizor

  • uvođenje u posao, edukacija o rukovanju PERI sistemima oplata i skela
  • tumačenje nacrta i listi komada
  • informacije o održavanju, čišćenju i skladištenju PERI sistema oplata i skela

PERI voditelj projekta

  • planiranje i isporuke materijala te upravljanje njegovom ekonomičnom primjenom
  • organizacija i koordinacija projektiranja oplata i skela
  • upravljanje pravovremenom raspoloživosti materijala
  • koordinacija kretanja materijala na gradilištu
  • organizacija povrata materijala
  • izrada izvještaja s ključnim pokazateljima na tjednoj i mjesečnoj bazi