You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Software PERI CAD

Pregled

PERI CAD je optimalan, profesionalan alat za verzirane CAD korisnike u procesu pripreme rada. Ovaj software primjenjuje se za najrazličitije zadatke u projektiranju oplate i skele - od jednostavnih tlocrta sa standardnim sistemima do rješenja za najkompleksnije inženjerske objekte.

Detaljno projektiranje
za jednostavne i kompleksne građevinske objekte

Zoran prikaz
s preglednim i detaljnim nacrtima zahvaljujući 3D obradi i vizualizaciji

Smanjeni troškovi
preciznim planiranjem količina i optimiranim tijekovima gradnje


Tehnički podaci

 • CAD rješenje za profesionalno projektiranje oplate i skele i verzirane CAD korisnike
 • primjena bazirana na AutoCAD Architecture
 • s raznovrsnim PERI alatima za projektiranje PERI sistema oplate i skele

Usluge i edukacija

Naše usluge u okvirima PERI CAD-a

Primjena PERI CAD-a načelno je jednostavna i intuitivna. Lako shvatljiva dokumentacija doprinosi primjeni softwarea. Kako bi se dodatno poboljšao pristup projektiranju na računalu, korisnike na licu mjesta školujemo u našem edukativnom centru.

Naš kompetentni tim na raspolaganju je za edukacije, uvođenje u rad te za produbljivanje postojećih znanja. Odgovore na pitanja korisnika i konkretnu pomoć nudi također PERI CAD Hotline koji naši korisnici uvijek mogu dobiti telefonski.

PERI Hotline
tel.:   +49 (0)7309.950-8888
faks: +49 (0)7309.951-8888
e-mail: cad.hotline@peri.de

 


Demo

Najprije testirajte – onda kupite

Prije same kupnje uvjerite se u učinkovotost naših softwarea i testirajte odgovara li PERI CAD Vašim potrebama.

Demo-verzija na raspolaganju Vam je 30 dana bez ograničenja. U tom periodu ovaj software iscrpno možete primjenjivati za svoje potrebe te za sva pitanja računati na našu podršku.

Zatražite demo-verziju kod svog stručnog savjetnika za oplate i skele ili je naručite direktno preko PERI Hotline-a koji također možete kontaktirati za sva pitanja u pogledu instalacije i primjene.

PERI Hotline
tel.: +49 (0)7309.950-8888
faks: +49 (0)7309.951-8888
e-mail: cad.hotline@peri.de

 

Formular za preuzimanje

 


Novosti

PERI CAD 23.0.5

 • PERI Support Center – nova funkcija za jednostavnu izradu zahtjeva za podršku
 • PERI Description – nova funkcija za opis objekata u nacrtu
 • PERI Replace Part – nova funkcija za zamjenu PERI komponenti sukladno unaprijed definiranim listama
 • Poboljšanja u alatima za blokove
 • Poboljšanja u PERI CAD listi komada
 • Poboljšanja u standardnoj izvedbi kod različitih sistema kao što su MAXIMO, DUO, TRIO, DOMINO i sklopivi podest 180
 • Poboljšanja i nove funkcije kod sistema skele i nosive skele: stepenište Alu 75, PD5 i PERI UP Easy
   

PERI CAD Data:

Novi i izmijenjeni blokovi i komponente za

 • VBC
 • SKYMAX
 • MAXIMO
 • PERI UP

PERI Office blokovi

 • Novi i izmijenjeni tipični presjeci za DUO
 • SKYMAX poster i dinamični blokovi
   

_______________________________

PERI CAD 23.0.4

 • Dodano više funkcija za liste komada
 • Izrada prozora za prikaz s različitim vizualizacijama za ispis
 • Opcija čuvanja atributa za tekst bloka prilikom ubacivanja blokova u nacrt
 • Poboljšanja za standardnu izvedbu i PSC za različite sisteme kao što su MAXIMO,
  DUO & PERI UP FLEX-2

PERI CAD Data: 

Novi i izmijenjeni blokovi i komponente za 

 • VBC
 • PERI UP
 • LPS
 • SKYMAX
 • RCS

PERI Office blokovi

 • Novi i izmijenjeni tipični presjeci MAXIMO 270
 • Novi i izmijenjeni blokovi za QR-Code

PERI Plantools blokovi

 • Novi QR-Code blok
 • Nova oznaka obavijesti za skelu

Preuzeti PERI CAD (demo-verzija)

Formular za preuzimanje