You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurator za MULTIPROP toranj za podupiranje

Pregled

Konfigurator za MULTIPROP toranj za podupiranje pomaže kod izračuna vrijednosti za nosive skele. Internetskim konfiguratorom korisnici jednostavno, brzo i precizno određuju ili izračunavaju optimalnu konfiguraciju tornjeva za podupiranje ili dopuštena opterećenja držača. Rezultati se baziraju na kontrolnom izvještaju S-N/040361 s produžecima S-N/100134 i S-N/120134 Bavarskog državnog zavoda (LGA) te na tehničkim podacima tvrtke PERI.

konfigurator za MULTIPROP toranj za podupiranje


Opis funkcija

Nakon odabira tipa izračuna korisnik konfigurira željenu konfiguraciju tornja za podupiranje i dobiva svoj individualan rezultat. On obuhvaća prikaz statičkog sistema, pripadajuću varijantu montaže PERI MULTIPROP tornja za podupiranje, dopuštena vertikalna oštećenja držača Fv u kN, pripadajuće dužine izvlačenja podupirača, broj različitih tipova komponenti te u slučaju potrebe iskorištenost optimalne konfiguracije tornja za podupiranje.

Na raspolaganju je PDF izdanje dokumentacije, za izravan ispis ili za slanje e-mailom.
Opis gradnje klijenta integriran je preko bilješke u ovoj listi podataka.

Ovaj alat omogućuje odabir vrlo opsežnih konfiguracijskih varijanti za različite artikle te uzima u obzir utjecaj vjetra na nosivu skelu. Aplikacija nudi rješenja za visine tornjeva između 1,95 m i 14,90 m.


Norma

Tipski izračun bazira se na europskoj normi DIN EN 12812 „Nosive skele - zahtjevi, izračun i nacrt“ uklj. lokalni prilog. Ovom normom reguliraju se između ostalog zahtjevi
za oglašavanje i primjenu nosivih skela te sadrži postupke za njihov izračun.

Osnova rezultata izračuna

Osnova konfiguratora za MULTIPROP toranj za podupiranje jesu kontrolni izvještaj Bavarskog državnog zavoda (LGA) pod brojem S-N/040361 od 26.10.2005. godine s produžecima S-N/100134 i S-N/120134 te tehnički podaci o sistemu nosive skele za
PERI MULTIPROP tornjeve za podupiranje, raspoloživi u uputama za primjenu i montažu sistema nosive skele za PERI MULTIPROP tornjeve za podupiranje.

Za primjenu rezultata konfiguratora za MULTIPROP toranj za podupiranje potrebno je poznavanje norme i njezinih pojmova.

Dodatne informacije 

  • kontrolno izvješće LGA S-N/040361 s dodacima S-N/100134 i S-N/120134
  • upute za primjenu i montažu sistema PERI MULTIPROP toranj za podupiranje
  • norma proizvoda kao osnova za izračun sistema prema DIN EN 12812:2008-12
  • PERI tablice 2014

Usluge

Pitanja o primjeni pojedinačnih PERI aplikacija i/ili internetskoj primjeni mogu se e-mailom uputiti na sljedeću adresu:

apps-tools.service@peri.de