You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurator za MULTIFLEX stropnu oplatu s nosačima

Pregled

Konfiguratorom za MULTIFLEX stropnu oplatu s nosačima korisnik brzo i jednostavno konfigurira i optimira razmake između nosača/podupirača te podupirače za našu MULTIFLEX stropnu oplatu s nosačima.

konfigurator za MULTIFLEX stropnu oplatu s nosačima


Opis funkcija

Korisnik najprije odabire željenu kombinaciju nosača. Moguće je pet kombinacija: GT 24/GT 24, GT 24/2xGT24, VT 20K/VT 20K, VT 20K/2xVT 20K i VT 20K/GT 24. Nakon unosa debljine stropa i razmaka poprečnih nosača konfigurator za MULTIFLEX stropnu oplatu s nosačima izračunava maksimalan razmak primarnih nosača. Unosom razmaka primarnih nosača izračunava se maksimalan razmak podupirača. Unosom svijetle prostorne visine i razmaka podupirača dobivaju se podaci o dužini konzole, opterećenju podupirača te lista svih mogućih tipova podupirača s odgovarajućim dopuštenim opterećenjima podupirača. Dopušteno opterećenje podupirača izračunava se za odabrani tip podupirača. Kao rezultat dodatno se prikazuje iskorištenost poprečnih / primarnih nosača te podupirača.

Na raspolaganju je PDF izdanje dokumentacije, za izravan ispis ili za slanje e-mailom. Opis gradnje klijenta integriran je preko bilješke u ovoj listi podataka.


Norma

Preuzimanje opterećenja prema DIN EN 12812-2008-12 sa specifičnom težinom svježeg betona ɣ= 24,5 kN/m³ (g = 9,81m/s²).


Usluge

Pitanja o primjeni pojedinačnih PERI aplikacija i/ili internetskoj primjeni mogu se e-mailom uputiti na sljedeću adresu:

apps-tools.service@peri.de