You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aplikacija za izračun opterećenja oplate

Pregled

PERI aplikacija za izračun opterećenja oplate pomaže kvalificiranom korisniku prilikom izračuna točnog pritiska svježeg betona u kombinaciji s pripadajućom brzinom penjanja za odabrane PERI sisteme zidne oplate. Zahvaljujući tom alatu korisnik dobiva brz pregled opterećenja i deformacija, a time i ekonomično učinkovitu iskorištenost primijenjenih sistema oplate.

aplikacija za izračun opterećenja oplate


Opis funkcija

Aplikacija za izračun opterećenja oplate omogućuje brzu asistenciju prilikom utvrđivanja aktualnog pritiska svježeg betona odn. maksimalne brzine penjanja prema normi DIN 18218:2010-01.

Aplikacijom se može utvrditi maksimalna brzina penjanja za PERI sisteme zidne oplate TRIO, MAXIMO i DOMINO ovisno o visini betoniranja i odabranim zahtjevima u pogledu ravnosti prema DIN 18202:2013-04.

elementi zidne oplate MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 i DOMINO 250 sa svojim sistemima sidrenja DW15, DW20, MX 15 i MX18 mogu se odabrati na samom gradilištu kako bi se utvrdila maksimalna brzina penjanja.

Rezultati i standardna montaža različitih sistema zidne oplate zorno se prikazuju na ekranu.

PDF format za dokumentaciju, direktan ispis ili slanje e-mailom na raspolaganju je prije primjene. Klijentov opis gradnje integriran je u ove podatke preko bilješke.


Norma

2010. godine izdana je prerađena norma „DIN 18218:2010-01 - pritisak svježeg betona na okomite oplate“. Ona se uključuje i lako zbijajuće betone (F5 i F6) i samozbijajući beton (SVB). Za primjenu putem Interneta nužno je potrebno poznavanje norme i njezinih pojmova.

Aplikacija za izračun opterećenja oplate razvijena je kao podrška korisnicima prilikom izračuna pritiska svježeg betona i njegovih primjena na PERI sistemima zidne oplate. Aplikacija nudi mogućnost digitalnog i zornog prikaza norme u kombinaciji s različitim PERI sistemima zidne oplate. Usluga brzo posreduje odgovor na pitanje kojom se brzinom može betonirati kod primjene određenog sistema oplate. Sistemi oplate na taj se način koriste ekonomično i učinkovito u pogledu opterećenja i deformacija.

Ovim sredstvom rada PERI nastoji suzbiti rizik od preopterećenja, prevelikih deformacija odn. "nepridržavanja" zahtjeva koje norma propisuje. Korisnici imaju podršku u svom svakodnevnom radu s PERI sistemima zidne oplate DOMINO, TRIO i MAXIMO.


Usluge

Pitanja o primjeni pojedinačnih PERI aplikacija i/ili internetskoj primjeni mogu se e-mailom uputiti na sljedeću adresu:

apps-tools.service@peri.de