You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex krov za zaštitu od atmosferilija

Pregled

PERI UP Flex krov za zaštitu od atmosferilija omogućuje jednostavnu i brzu izvedbu privremenih, zaštitnih krovova. Sistem se primjenjuje kod sanacije krovova, nadogradnji, gradnje mostova i autocesta ili na gradilištima tijekom zime. LGS je dimenzioniran za velike raspone i visoka opterećenja. Nudi visoku sigurnost i prilikom montaže i prilikom primjene. Opcija je i projektiranje krova u pomičnoj izvedbi.

Brza montaža
Jednostavna prethodna montaža na tlu, podizanje kompletnih spojnih jedinica dizalicom

Varijabilna prilagodba
Mogućnost izvedbe najrazličitijim nagibima i geometrijama

Sigurnost bez osobne opreme za zaštitu od pada
Vezni dijelovi za prolaz osiguravaju bezopasan rad na krovnim segmentima bez osobne zaštite od pada


Tehnički detalji

  • rasponi do 45 m, do 35 m bez donjeg napinjanja
  • standardni krovni nagibi 15°; krovni nagibi prema specifičnostima projekta dostupni na upit
  • dimenzije LGS standardnih elemenata H = 150 cm, L = 300 cm odn. L = 150 cm
  • varijabilni razmaci među spojevima od 50 cm do 300 cm
  • individualne krovne geometrije zahvaljujući prilagodbi elemenata sljemena specifičnostima projekta
  • opcija je da se cerada zatvara električnim mehanizmom
  • cerada koja se može zagrijavati sprečava nakupljanje snijega i leda