You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex stepenište 75

Pregled

Lagana aluminijska stepeništa širine 75 cm montiraju se na horizontalnim profilima modularne skele PERI UP. Tako nastaju stepenišni tornjevi sa 4 držača, jednokraki ili dvokraki, do 100 m visine. PERI UP Flex stepenište 75 koncipirano je za 2,00 kN/m² opterećenja i služi kao pristup radnim mjestima ili gradilištima. 

Fleksibilna konstrukcija
Raster od 25 cm omogućuje kontinuirano zatvaranje svih polja, i na najmanjem prostoru

Jednostavna prilagodba
Za pristup otvorima objekta s konzolama i kratkim stepenišnim kracima – bez obzira na visine etaža

Brza montaža
Pomoću nekoliko horizontalnih profila i sidara


Tehnički detalji

  • zavareni stepenišni kraci širine 75 cm brzo se montiraju (svijetla širina stepeništa 67 cm)
  • primjena za jednokraka i dvokraka stepeništa visine 2,00 m do 66,00 m (za specifične projekte može se projektirati do 100 m visine)
  • presjek: 1,50 m x 2,50 m odn. 1,50 m x 3,00 m
  • dopušteno opterećenje: 2,0 kN/m² za stepenišne krake i obloge odn. 2,0 kN/m² za kompletnu konstrukciju na 20 m dužine kraka
  • prilagodba otvorima objekta u visinskim taktovima po 25 cm pomoću bočno postavljenih konzola
  • moguća i paralelna montaža s dva smjera kretanja i ogradom postavljenom u sredini

Varijanta za uske prostore

PERI UP Flex stepenište za montažu i demontažu

Stepeništem za montažu i demontažu mogu se realizirati kompaktni pristupi u unutrašnjosti
građevinskih objekata s manjim otvorima. Pritom se priključuju kraći horizontalni profili pod
kutem od 90° na istoj visini te se primjenjuju stepenišni kraci manjih dužina i visina.
Stepenište za montažu i demontažu istovremeno služi kao radni podest za obradu zidova.
Standardne komponente omogućuju izvedbu pristupa u visinskim rasterima od 25 cm.
Standardne izvedbe na raspolaganju su za česte visine etaža 2,75 m.