You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex stepenište 100 / 125

Pregled

Čelično stepenište PERI UP montira se od ograda i pojedinačnih stepenica. Stepenišni toranj s 10 držača do 50 m visine koncipiran je za opterećenje do 3,0 kN/m². Sa stepenicama širine 100 cm odnosno 125 cm te odvojenim podestima stepenište je iznimno pogodno za veći broj korisnika.

Iznimna nosivost
Koncipiranza 3,0 kN/m² opterećenja za stepenište i obloge na 20 m dužine kraka

Ugodna širina
Dovoljno prostora i prilikom mimoilaženja, transporta materijala i prijevoza bolesnika na nosilima

Montaža bez alata
Ograda se montira i oblaže stepenicama koje se prilikom ugradnje sigurno zupčasto spajaju bez dodatnih elemenata


Tehnički podaci

  • stepeništa s ogradom i pojedinačnim stepenicama širine 100 cm odn. 125 cm (svijetla širina stepenica 96 cm odn. 121 cm)
  • primjenjuje se kao jednokrako ili dvokrako stepenište visine 2,00 m do 50,00 m
  • presjek: 2,00 m x 4,50 m (čelično stepenište 100) odn. 2,50 cm x 5,00 cm (čelično stepenište 125)
  • dopušteno opterećenje: 3,0 kN/m² za stepeništa i obloge odn. 40,0 kN za kompletnu konstrukciju ili 3,0 kN/m² na 20 m dužine krakova