You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex modularna skela

Pregled

PERI UP Flex iznimno je fleksibilna sistemska skela koja posebice u industrijskoj primjeni ispunjava gotovo svaku želju. Dopušta praktično bilo kakvu prilagodbu svim mogućim lokalnim okolnostima te ispunjava i najviše zahtjeve u pogledu radne sigurnosti radnih pozicija koje se izvode.

PERI UP Flex nudi sistemski raster od 25 cm i 50 cm. Raznolikost profila i obloga s dužinama od 25 cm dopušta i izmjenu smjerova obloga, a time maksimalnu prilagodbu geometrijama specifičnim za projekt.

PERI UP Flex odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811.

Fleksibilan kao cijevna spojna skela

Radna sigurnost 
Radne površine kompletno se pokrivaju bez pukotina, mjesta poremećaja jednostavno se mogu preinačiti. Kontinuirane ograde i kontinuirani limovi podnica u signalnoj su boji.

Otpornost na klizanje 
Izbušena površina obloga nudi visoku sigurnost

Praktična montaža 
Brza i sigurna montaža primjenom mehanizma Gravity Lock i samoosiguravajućih obloga

Visoka nosivost 
Iznimna stabilnost čvorišta i enormna opteretivost priključka


Tehnički detalji

Kratak opis:
Fleksibilna modularna skela s mogućnostima priključivanja na vertikalne držače svakih 50 cm.
Sve komponente s rasterima dimenzija 25 odn. 50 cm za kombinacije po želji.

Brza i sigurna montaža:
Horizontalni profili mogu se montirati unaprijed
Integrirano osiguranje obloga
Mehanizam Gravity Lock osigurava horizontalne profile odmah nakon uticanja u rozetu
Pravokutna rozeta sprečava kotrljanje

Klase opterećenja / pripadajuće dužine obloga:
širina 75 cm:     1 do 4
širina 100 cm:   1 do 6
širina 125 cm:   1 do 4    
čelična obloga 25 x 250 cm ≤ 5
čelična obloga 25 x 300 cm ≤ 4

Rukovanje:
vertikalni držač 2,0 m: 10,0 kg
horizontalni profil 3,0 m: 8,7 kg
čelična obloga 25 x 250 cm: 15,0 kg
čelična obloga 25 x 300 cm: 17,8 kg

Prilagodbe građevinskom objektu:
Priključci "profil na profil" te "držač na profil" omogućuju fleksibilnost kao kod cijevnih spojnih skela
Dimenzije rastera uvijek omogućuju rješenje

Transport:
Horizontalni profili mogu se nositi po dva komada u ruci

Mogućnosti priključivanja:
Dužine polja u rasteru od 25 cm
Čvorišta svakih 50 cm
12 priključaka za profile i dijagonale

Usluge u ponudi:
Skele su diljem svijeta raspoložive i u parku najma
Supervizor na gradilištu
Tehnička razrada projekata


Primjena kao fasadna skela

PERI UP Flex kao fasadna skela
Fleksibilnost PERI UP Flex skele dopušta najrazličitije širine, prilagođene pojedinačnim zahtjevima korisnika. Neznatan broj dodatnih komponenti kao što su konzole ili pojačani horizontalni profili dopušta i jednostavno postavljanje skele na fasade komplicirane geometrije.
Modularna radna skela PERI UP Flex primjerena je za izvođenje svih radova do klase opterećenja 6. Odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811.

Kratak opis:
Radna skela od komponenti modularne skele PERI UP Flex u različitim širinama
Obloge UDI otporne na klizanje montiraju se izravno na horizontalne profile

Brza i sigurna montaža:
Ograda i držači ograde UPW ili horizontalni profili mogu se montirati unaprijed

Težina/m²:
širina 100 cm: 17,5 – 19,0 kg/m²

Učinak montaže:
montaža širine 100 cm: 7 - 10 m²/radnik/h
demontaža širine 100 cm: 11 - 16 m²/radnik/h