You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex armaturna skela

Pregled

PERI UP Flex armaturna skela idealna je za svakodnevne djelatnosti na gradilištu kao što su armiranje, montaža i betoniranje. Zahvaljujući visokoj sigurnosti na radnim površinama raste radni učinak. Armaturna skela rasploživa je u osnovnoj širini 150 cm ili 250 cm te u varijantama montaže do tri polja u uzdužnom smjeru. Spojevi otporni na vlak omogućuju premještanje velikih jedinica skele dizalicom.

Stabilnost
Nisu potrebna sidra i balast

Jednostavno projektiranje
Brzo utvrđivanje potrebe za materijalom zahvaljujući unaprijed konfekcioniranim jedinicama

Sigurna montaža
Kontinuirana ograda jamči sigurnu montažu

Premještanje u velikim jedinicama
Armaturna skela može se premještati dizalicom uz pomoć standardnih držača


Tehnički detalji

  • radna skela do klase opterećenja 3 prema EN 12811-1 (200 kg/m²)
  • maksimalna visina: 10,80 m
  • maksimalna ukupna dužina: 9 m
  • širine skele: 75 cm i 100 cm