You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VT 20K nosač oplate

Pregled

PERI VT 20K cjenovno je povoljan nosač punom profila visine 20 cm. Robusne čelične kapice na krajevima pojasa i lamela zaobljena prema unutra pouzdano štite nosač od oštećenja. Pojasno drvo širine 8 cm nudi dovoljno širok oslonac i na spoju ploča.

Robusnost
Sa čeličnim kapicama na kraju pojasa i lamelom zaobljenom prema unutra

Kvaliteta primjerena gradilišnim uvjetima
S pojasevima od visokokvalitetnog crnogoričnog drveta i čvrsto komprimiranom lamelnom pločom s visokim udjelom umjetne smole

Ekonomičnost
Posebice kao nosač za stropne oplate


Tehničke informacije

  • univerzalni drveni nosač oplate visine 20 cm, optimiran za primjenu u stropnoj oplati, ekonomično primjenjiv i kod specijalnih rješenja
  • 11 dužina od 1,45 m do 5,90 m
  • težina: 5,90 kg/m
  • dopuštena sila oslonca: 11,00 kN
  • dopušteni moment savijanja: 5,00 kNm
  • krutost na savijanje: EIy = 460 kNm²; Iy = 4.181 cm4s