You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT EP 110 osiguranje od pada

Opis proizvoda

Sistem visine 1,10 m koji se brzo montira služi kao osiguranje od pada na slobodnom rubu stropa. Sa stupovima i podnožjima za montažu te praškasto premazanim bočnim zaštitnim rešetkama moguće su fleksibilne primjene bez troškova projektiranja - i kod komplicirane geometrije objekta.

Tehnička besprijekornost
Pouzdano osiguranje od pada na slobodnim rubovima kod grube gradnje (prema DIN EN 13374 klasa A) i na oplati (prema DIN EN 12811)

Brza montaža
S neznatnim brojem različitih, laganih sistemskih komponenti i samoosiguravajućim stupovima

Fleksibilno učvršćivanje
Varijabilne mogućnosti učvršćivanja prilikom grube gradnje te na PERI sisteme oplate


Tehničke informacije

  • privremena bočna zaštita na rubovima stropova i zidova prema DIN EN 13374, klasa A; primjena s fosnama ograde i na stepenicama
  • privremena bočna zaštita na PERI oplatama i skelama prema DIN EN 12811
  • rešetka bočne zaštite dužine 260 cm idealna je za slobodne rubove stropa
  • rešetke bočne zaštite dužine 240 cm, 120 cm i 90 cm odgovaraju okvirnim oplatama MAXIMO i TRIO