You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MAXIMO sistem konzola MXK

Pregled

Sistem konzola MXK služi kao radni podest na MAXIMO i TRIO oplati. Modularna konstrukcija i lagane sistemske komponente koje se mogu montirati rukom omogućuju brzu montažu i visoku ekonomičnost. Za razliku od uobičajenih rješenja ovaj modularni sistem nudi prethodno montirane pojedinačne komponente, kao što su obloga skele MXK ili bočna zaštitna rešetka PROKIT PMB.

  • raspoložive širine: 0,90 m, 1,20 m i 2,40 m;
  • sigurna prethodna montaža konzole, obloge skele i bočne zaštitne rešetke na ležeći element