You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RCS MP podest za izvlačenje

Pregled

RCS MP podest za izvlačenje služi za brzo i sigurno premještanje oplate i materijala na neboderima. Podest sa čeličnom oblogom po želji se može sidriti u stropu ili se MULTIPROP podupiračima uglaviti između dva stropa etaža. Bočna zaštita sa svih strana i dodatne konzolne cijevi osiguravaju sigurne radne uvjete prilikom postavljanja stropnih stolova.

Varijabilno postavljanje i učvršćivanje
Podest se može postaviti na svako mjesto na objektu te se ili sidri na stropu ili uglavljuje između dva stropa

Sigurnost sa svih strana
Zahvaljujući rebrastim limenim oblogama koje se ne kližu te kontinuiranoj bočnoj zaštiti na podestu s LPS rešetkama

Brza montaža
Isporučuje se prethodno montiran, rešetke se jednostavno postave i osiguraju svornjacima


Tehnički podaci

  • RCS MP 375 podest s istakom 3,75 m za transport stropnih podupirača i panelnih stropnih oplata
  • RCS MP 550 podest s istakom 5,50 m za transport velikoplošnih stropnih stolova
  • RCS sidrenje nosivih profila penjajućim sidrima ili prednapetim sidrima DW 15; alternativa je napinjanje nosivih profila između dva stropa pomoću MULTIPROP stropnih podupirača
  • minimalna svijetla širina 2,52 m; kod uglavljene varijante širina prolaza može se proširiti na više od 3,00 m raspoređivanjem profila ispod podupirača