You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Software PERI ELPOS

Pregled

ELPOS omogućuje brzo i jednostavno projektiranje primjene PERI sistema oplate i skele. I bez znanja o CAD-u razrađuju se projekti za jednostavne podrume ili čak višeetažne objekte te se izrađuju praktični nacrti i liste komada prema specifičnostima projekta.

Neznatan trošak vremena
zahvaljujući automatiziranim mehanizmima i elektronskom katalogu komponenti

Optimirana iskorištenost materijala
prilagodbom potreba za materijalom sukladno projektu i precizno po taktovima

Sigurna izvedba
s lako shvatljivim planovima


Tehnički podaci

  • brza i jednostavna digitalna pomoć za svakodnevno projektiranje oplate i skele PERI sistemima
  • korisnicima je potrebno osnovno računalno znanje
  • automatska podrška za PERI standardne sisteme i osnovne funkcije za ručne prilagodbe

Usluge i edukacija

Naše usluge u okvirima ELPOS-a

Primjena ELPOS-a načelno je jednostavna i intuitivna. Lako shvatljiva dokumentacija doprinosi primjeni softwarea. Kako bi se dodatno poboljšao pristup projektiranju na računalu, korisnike na licu mjesta školujemo u našem edukativnom centru.

Naš kompetentni tim na raspolaganju je za edukacije, uvođenje u rad s ELPOS-om te za produbljivanje postojećih znanja. Odgovore na pitanja korisnika i konkretnu pomoć nudi također PERI CAD Hotline koji naši korisnici uvijek mogu dobiti telefonski.

PERI Hotline
tel.:   +49 (0)7309.950-8888
faks: +49 (0)7309.951-8888
e-mail: cad.hotline@peri.de


Demo

Najprije testirajte – onda kupite

Prije same kupnje uvjerite se u učinkovotost naših softwarea i testirajte odgovara li ELPOS Vašim potrebama.

Demo-verzija na raspolaganju Vam je 30 dana bez ograničenja. U tom periodu ovaj software iscrpno možete primjenjivati za svoje potrebe te za sva pitanja računati na našu podršku.

Zatražite demo-verziju kod svog stručnog savjetnika za oplate i skele ili je naručite direktno preko PERI Hotline-a koji također možete kontaktirati za sva pitanja u pogledu instalacije i primjene.

PERI Hotline
tel.: +49 (0)7309.950-8888
faks: +49 (0)7309.951-8888
e-mail: cad.hotline@peri.de