You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett stepenište Alu 64

Pregled

U jednokrakoj ili dvokrakoj izvedbi stepenište Alu 64 služi kao pristup radnim mjestima ili gradilištima do 90 m visine. Kao toranj sa 4 držača, širine 64 cm i visinskog rastera 2,00 m idealno je za penjanje prije fasadnih skela, kao što su npr. PERI UP T 72 ili T 104. Svaka radna razina može se dosegnuti bez prilagodbe visine.

Lagana montaža
Lagana stepeništa montiraju se jednostavno i brzo

Svestrana primjena
Kao stabilna skela za visoko pozicionirana radna mjesta, kao ovjesna skela za dublje pozicionirana područja ili kao pristup od objekta do penjajuće oplate

Jednostavno projektiranje
Zahvaljujući modularnom principu s tri jedinice (Basis, Plus, Top) potreban materijal brzo se naručuje


Tehnički detalji

  • jednokrako ili dvokrako stepenište širine 64 cm kao pristup za gradilišno osoblje
  • dopuštena opterećenja: 2,00 kN/m² za stepenišne krake i obloge odn. 2,00 kN/m²
    za kompletnu konstrukciju na 20 m dužine kraka
  • neznatan broj sidara
  • horizontalni profili služe kao ograda i ukruta tornja, dijagonale nisu potrebne