You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett armaturna skela

Pregled

Armaturna skela poseban je tip fasadne skele. Osnovna joj je karakteristika da nisu potrebna sidra. Jedinice su stabilne bez balasta pa se mogu premještati bez montaže. Modularni princip PERI UP Rosett armaturnih skela omogućuje brzo utvrđivanje i jednostavno disponiranje potrebnog materijala. Upute za primjenu i montažu koje se isporučuju s armaturnim skelama sadrže sve relevantne sigurnosne informacije uključujući i ovjesne točke dizalice. Različite visine potrebne za projektiranje oplate uzimaju se u obzir prilikom sastavljanja jedinica skele.

Stabilnost 
Bez sidara – bez balasta ispred oplata i zidova

Mogućnost projektiranja 
Brzo utvrđivanje potreba za materijalom zahvaljujući modularnom principu

Brzina 
Premještanje kompletnih jedinica dizalicom uz pomoć spojeva otpornih na vlak


Tehnički detalji

  • primjena kao radna skela u grupi skela 1 – 3 prema DIN 4420-1 odn. klasi opterećenja 1 – 3
    prema EN 12811-1 (0,75 – 2,00 kN/m²)
  • ispunjava zahtjeve opterećenja vjetrom prema DIN EN 1004 odn. prema DIN EN 12811
  • sistemska širina 72 cm i 104 cm
  • osnovna širina 150 cm ili 250 cm
  • maksimalna visina 6,60 m (s osnovnom širinom 150 cm) odn. 10,80 m (s osnovnom širinom
    250 cm)
  • jedinice koje se mogu premještati dizalicom zahvaljujući spojevima otpornim na vlak