You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett modularna skela

Pregled

PERI UP omogućuje ekonomičnu izvedbu i kompliciranih geometrija, kao što su primjerice stare zgrade s erkerima i istacima. Rosett čvorište na vertikalnom držaču osigurava laganu i sigurnu montažu, a čelične obloge iznimno su nosive.

Međusobna usklađenost sistema i dimenzija komponenti omogućuje kombiniranje okvirne i modularne skele po želji. Integrirano osiguranje obloga dopušta prijelaze na istoj visini, visine ograde podudaraju se, a profili podnice kontinuirano se mogu montirati.

PERI UP Rosett odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811 te ispunjava zahtjeve za zaštitne skele prema DIN 4420-1 (prihvatne i krovne prihvatne skele za visine pada ≤ 2,00 m, zaštitni krovovi)

 • PERI UP Rosett 72 
  sistemska širina 72 cm
  širina obložne površine 64 cm
  klase opterećenja 1 do 4
   
 • PERI UP Rosett 104 
  sistemska širina 104 cm
  širina obložne površine 96 cm
  klase opterećenja 1 do 6

Gotovo neograničen spektar primjene 
Optimalne mogućnosti prilagodbe visine, širine i dužine

Iznimno praktična montaža 
Brza i sigurna montaža mehanizmom Gravity Lock

Sigurnost koja ulijeva povjerenje 
Bez dodatnih komponenti zahvaljujući integriranom osiguranju obloga


Tehnički detalji

Kratak opis: 
Radna skela od komponenti modularne skele Rosett u širinama 72 i 104 cm, standardna izvedba 24 m

Brza i sigurna montaža: 
Prethodna montaža pomoću prethodne ograde i držača ograde UPW ili horizontalnog profila
Integrirano osiguranje obloga
Mehanizam Gravity Lock osigurava horizontalne profile odmah nakon montaže
Pravokutna rozeta sprečava kotrljanje

Klase opterećenja / pripadajuće dužine obloge: 
širina 72 cm: 1 do 4
širina 104 cm: 1 do 6
čelična obloga 32 x 250 cm ≤ 6
čelična obloga 32 x 300 cm ≤ 5

Rukovanje: 
vertikalni držač 2,0 m: 10,0 kg
horizontalni profil 3,0 m: 8,7 kg
čelična obloga 32 x 250 cm: 17,0 kg
čelična obloga 32 x 300 cm: 19,9 kg
prethodna montaža ograde: držač + ograda: 13,1 kg

Mogućnosti priključivanja: 
metričke dimenzije rastera svakih 25 cm
čvorište svakih 50 cm
12 priključaka za profile i dijagonale

Usluge u ponudi: 
Skele su u cijelom svijetu raspoložive i u parku najma
Supervizor na gradilištu
Tehnička razrada projekata

Težina/m²: 
R72:   14,0 – 16,0 kg/m²
R104: 17,5 – 19,0 kg/m²

Učinak kod montaže: 
konstrukcija R72:   8 - 11 m²/radnik/h
konstrukcija R72: 12 - 17 m²/radnik/h